Meteorologia z geologią do spółki zrobią porządek z wątpliwą koalicją historii i geografii.
[Andrzej Stasiuk]

Cennik

30 zł/str.

Zakres tematyczny

Pomoc w pisaniu prac dyplomowych z geografii oraz innych nauk o Ziemi.

KLAUZULA SUMIENIA: Decydując się na skorzystanie z moich usług zobowiązujesz się, że napisana przeze mnie praca posłuży Ci tylko i wyłącznie jako forma pomocy naukowej (legalne) oraz, że nie złożysz jej na uczelni jako swojej własnej (nielegalne).